Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Bo o niektórych sprawach nie wolno zapomnieć.

Komentarze